Ruimte voor maatwerk

Er is binnen Horizontaal Toezicht ruimte voor maatwerk en risicoselectie per instelling. Deze risicoselectie vindt plaats aan de hand een gezamenlijk afgesproken methodiek.