Taken en verantwoordelijkheden

Wettelijke taken en verantwoordelijkheden worden gerespecteerd en Horizontaal Toezicht wordt vormgegeven binnen de huidige kaders van het zorgstelsel. Horizontaal toezicht wil risicogericht invulling geven aan de taken en verantwoordelijkheden van zorgaanbieders en zorgverzekeraars.