Stand van zaken implementatie

Het landelijk platform monitort de invoering van Horizontaal Toezicht binnen de ziekenhuizen en UMC’s. Bij de overgang naar Horizontaal toezicht worden 5 fasen onderscheiden.

stand-van-zaken
A)
Verkennen. In deze stap wordt een bestuurlijk besluit genomen om over te gaan op Horizontaal Toezicht. Wanneer dit besluit is genomen kunnen de volgende stappen in gang gezet worden.

B) Inventariseren. De eerste stap is dan het toepassen van het instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg. Aan de hand van het instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg kan een zorgaanbieder een quickscan van de organisatie maken om vast te stellen in hoeverre de organisatie gereed is om over te gaan op Horizontaal Toezicht. Dit wordt ook besproken met de representerende zorgverzekeraar.

C) Verbeteren. Op basis van de uitkomsten van het instapmodel worden verbeteringen in de organisatie en processen doorgevoerd. Wanneer de organisatie een voldoende scoort en dit heeft besproken met de representerende zorgverzekeraar kan de implementatie starten.

D) Implementeren. Om de uitvoering van Horizontaal Toezicht op een eenduidige manier te laten plaatsvinden is een landelijk Control Framework ontwikkeld. Het Control Framework is een gestructureerd beheersingskader dat in de praktijk de uitvoering van Horizontaal Toezicht faciliteert. In het Control Framework worden de beheersingsdoelstellingen, de bijbehorende risico’s en beheersingsmaatregelen opgenomen. Het doel is om op een uniforme wijze hierover verantwoording af te leggen in de keten. Wanneer dit voor de eerste keer in kaart is gebracht en het bestaan van de beheersmaatregel is vastgesteld gaat een instelling over naar Horizontaal Toezicht (en naar fase E).

E) Verantwoorden. In deze fase wordt jaarlijks, voorafgaand aan het jaar, de werking van de beheersmaatregelen vastgesteld aan de hand van het Control Framework.

Naam ziekenhuis/UMC

Stand van zaken implementatie

Overgangsjaar

Sint Maartenskliniek

A

B

C

D

E

2017

Gelre Ziekenhuizen

A

B

C

D

E

2017

Erasmus MC

A

B

C

D

E

2017

Laurentius Ziekenhuis

A

B

C

D

E

2017

Rijnstate Ziekenhuis

A

B

C

D

E

2017

Martini Ziekenhuis

A

B

C

D

E

2018

Leids Universitair Medisch Centrum

A

B

C

D

E

2019

Medisch Spectrum Twente

A

B

C

D

E

2020

Tergooi

A

B

C

D

E

2019