Medisch Spectrum Twente over op Horizontaal Toezicht Zorg

Medisch Spectrum Twente (MST) gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 over op Horizontaal Toezicht Zorg. De afgelopen twee jaar heeft MST samen met zorgverzekeraar Menzis de registratie- en declaratieprocessen en de beheersing op de registratierisico’s opnieuw ingericht. Hierdoor vindt de controle op de registratie van zorg niet meer achteraf plaats en zullen bijzonderheden tijdig worden gesignaleerd.

In één keer goed voor de patiënt
Doordat registraties in één keer juist, volledig en tijdig worden uitgevoerd, kunnen de zorgverzekeraars zorgdragen voor een juiste besteding van zorguitgaven en hun verzekerden sneller inzicht geven in hun zorgnota’s. Voor MST betekent dit minder adminstratieve lasten en helderheid in taken en verantwoordelijkheden.

Trots en vertrouwen
MST kijkt positief terug op de samenwerking met Menzis bij het doorlopen van dit traject, met als resultaat dat er onderling vertrouwen is dat de declaraties juist zijn. MST en Menzis zijn trots op het behalen van deze mijlpaal!

Over MST
MST is één van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen. Ons traumacentrum heeft een regionale traumafunctie en MST is voorzitter van één van de elf landelijke ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). In MST, waar iedereen terecht kan voor alle zorg, werken 3500 medewerkers. Onze missie: het bevorderen van gezondheid in de regio Twente in nauwe samenwerking met regionale zorgpartners, het opleiden van nieuwe zorgprofessionals en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Extra trots zijn we op de bijzondere topzorg die door onze centra geleverd wordt.

Zorg op maat
In 2016 is een volledig nieuw ziekenhuis met een uiterst modern OK-complex geopend op de hoofdlocatie in Enschede. Met deze nieuwe infrastructuur kunnen we de hoogcomplexe zorg in Twente verder ontwikkelen. Daarnaast zijn onze patiënten welkom in de buitenpoliklinieken in Oldenzaal en Haaksbergen, waardoor goede zorg altijd dichtbij is. Wij bieden zorg op maat die past bij de zorgbehoefte van de patiënt en die we samen met de patiënt en andere zorgaanbieders bepalen.