Horizontaal Toezicht Zorg

Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven binnen de medisch specialistische zorg. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg.

Stand van zaken implementatie

Het landelijk platform monitort de invoering van Horizontaal Toezicht binnen de ziekenhuizen en UMC’s.

stand-van-zaken
map

Landelijke organisatie

Ook bij de uitrol van Horizontaal Toezicht in de medisch specialistische zorg zal er blijvend intensief worden samengewerkt tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU).

Producten

Er is één landelijk raamwerk ontwikkeld voor Horizontaal Toezicht binnen de medisch specialistische zorg. Naast een gezamenlijke visie en implementatiestrategie bevat dit raamwerk ook een aantal producten die de daadwerkelijke invoering gaan ondersteunen.

Start met typen en druk op enter om te zoeken