10 ziekenhuizen over op Horizontaal Toezicht

10 ziekenhuizen zijn in 2021 overgegaan op Horizontaal Toezicht. Daarnaast gaan er komende weken waarschijnlijk nog 12 ziekenhuizen over. Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars die is gebaseerd op vertrouwen en transparantie.

In 2022 verantwoorden in totaal 54 ziekenhuizen de rechtmatigheid op basis van Horizontaal Toezicht. De komende maanden werken nog 22 ziekenhuizen verder hieraan om uiterlijk in 2023, het laatste overgangsjaar, over te gaan op Horizontaal Toezicht.

Vertrouwen en transparantie

Bij Horizontaal Toezicht stelt het ziekenhuis vooraf vast of een zorgdeclaratie juist is, in plaats van controle van zorgdeclaraties achteraf door de verzekeraar. Om dit te kunnen doen maken ziekenhuizen en zorgverzekeraars afspraken over de manier waarop de beheersing van het ziekenhuis is ingericht.

Afstemming met representerende verzekeraar

Verder worden de declaraties afgestemd met de representerende verzekeraar, namens alle andere verzekeraars. Daarbij kijkt een tweede verzekeraar mee bij de verantwoording. Dit scheelt aanzienlijk in de werklast voor de ziekenhuizen, omdat ze nu niet met alle zorgverzekeraars hoeven af te stemmen. Het ziekenhuis krijgt op deze manier sneller zekerheid of een declaratie juist is. Bovendien is er minder administratieve last. Zorgverzekeraars kunnen de verzekerden sneller inzicht geven in hun zorgnota’s en het verbruik van het eigen risico.

30 ziekenhuizen ontvangen de vlag

In 2021 ontvingen 30 ziekenhuizen de vlag waarmee gemarkeerd wordt dat een ziekenhuis over is op Horizontaal Toezicht. In 2020 gingen 20 van deze 30 ziekenhuizen al over. Omdat er geen mogelijkheid was om de vlag fysiek uit te reiken, ontvingen zij de vlag in 2021 digitaal, net als de 10 ziekenhuizen die begin 2021 over gingen.

Meer informatie over Horizontaal Toezicht

De komende 2 jaar zal nog 2 keer een groep ziekenhuizen overgaan op Horizontaal Toezicht. De NVZ moedigt haar leden aan en biedt een platform voor de ziekenhuizen om expertise te delen, bijvoorbeeld door het organiseren van kick-off-en themasessies en een groep op NVZ-kennisnet om informatie en ervaringen uit te wisselen op het gebied van Horizontaal Toezicht. Kijk voor meer informatie op horizontaaltoezichtzorg.nl.

 

Bron: NVZ