Inschrijving 1-daagse introductiecursus Horizontaal Toezicht geopend

Op 25 mei 2018 vindt de 1-daagse introductiecursus Horizontaal Toezicht Zorg plaats. Met bijdragen van o.a. Frank Janssen (bestuurder Menzis), Peter Littooij (bestuurder Martini Ziekenhuis), Ernst Klunder (bestuurder Dimence Groep) en Olivier Gerrits (bestuurder Zilveren Kruis). Voor de 1-daagse opleiding kunt u zich hier inschrijven. 

Deze cursus is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) en de VUmc Academie. Kennis en ‘best practices’ vanuit ziekenhuizen en zorgverzekeraars worden gecombineerd met de onderwijskundige kwaliteiten van VUmc Academie.

Deze 1-daagse introductiecursus richt zich op directeuren/managers van zorgverzekeraars (zoals van de afdelingen controle, zorginkoop, beleid en interne audit/verantwoording) en op directeuren/managers van ziekenhuizen & UMC’s (zoals van de afdelingen financiën, zorgcontrol, zorgadministratie, planning & control, decentraal management en artsen met managementtaken). Deze opleiding is geaccrediteerd bij de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) voor 6 PE-punten.

Het is van groot belang dat ook het management van zorgverzekeraars en zorgaanbieders opgeleid worden in het gedachtegoed van Horizontaal Toezicht en dit ook weten te vertalen naar de eigen organisatie. De opleiding is dan ook zo praktisch mogelijk opgezet. Zo wordt tijdens de opleiding de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar getraind en zullen praktische handvatten gegeven worden om Horizontaal Toezicht in de eigen organisatie te implementeren. De deelnemers leren ook het landelijke raamwerk Horizontaal Toezicht (zoals het Instapmodel en Control framewerk) kennen. Meer informatie over de inhoud van het onderwijsaanbod vindt u hier.

Naast deze cursus is er ook een 4-daagse opleiding die zicht richt zich op professionals van zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Deze 4-daagse opleiding is inmiddels van start gegaan. Maar in het najaar van 2018 wordt een tweede opleidingsronde verzorgd. De voorinschrijving staat open