Nieuw Control Framework beschikbaar

Door het landelijk platform Horizontaal Toezicht is een nieuw Control Framework opgeleverd. Dit Control Framework 2.0 is op een aantal punten verduidelijkt en verder uitgewerkt ten opzichte van de eerste versie.

Zo is er een stappenplan toegevoegd dat doorlopen wordt gedurende de implementatie- en verantwoordingsfase door de zorgaanbieder, de representerende zorgverzekeraar en (op de achtergrond) door de tweede zorgverzekeraar.

Ook is een stap 0 toegevoegd: ‘identificeren van hoofd- en deelprocessen’ voorafgaand aan stap 1 t/m 6. Deze stap 0 is toegevoegd om de zorgaanbieders te stimuleren risico’s op basis van processen te identificeren.

Verder is er rondom de bepaling van de beheersmaatregelen en de vaststelling van opzet, bestaan en werking van deze maatregelen veel informatie toegevoegd die de toepassing van het Control Framework moet vergemakkelijken. Dit nieuwe Control Framework vindt u hier.