Nieuwe opleidingsronde Horizontaal Toezicht Zorg

Na een vier zeer succesvolle opleidingen nodigen wij u uit om in het voorjaar 2020 deel te nemen aan de vierde cyclus van de 4-daagse opleiding Horizontaal Toezicht Zorg. Deze opleiding is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), GGZ Nederland (GGZN) en de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU). Kennis en ‘best practices’ vanuit ziekenhuizen, GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars worden gecombineerd met de onderwijskundige kwaliteiten van Amsterdam UMC-VUmc Academie.

Praktische informatie

Doelgroep:      professionals van ziekenhuizen, UMC’s, GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars

Data:                13 mei 2020, 27 mei 2020, 25 juni 2020 en 26 juni 2020

Locatie:           Van der Valk Hotel, Veenendaal

Docenten:       Experts vanuit de dagelijkse praktijk van zorgverzekeraars, ziekenhuizen, GGZ-aanbieders en UMC’s

Lezingen:        Diverse interessante sprekers en een bestuurlijke paneldiscussie

Als u zich wilt inschrijven klik hier.

U kunt zich tot uiterlijk 3 april 2020 aanmelden voor deze opleiding.

Waarom kiezen voor deze opleiding?

  • De opleiding is ontwikkeld vanuit de dagelijkse praktijk, door het platform Horizontaal Toezicht Zorg en Amsterdam UMC-VUmc Academie.
  • Er wordt gebruik gemaakt van het onderwijsmethode die gebaseerd is op Team Based Learning (TBL). Een effectieve didactische werkvorm waarin deelnemers actief samenwerkend leren.
  • Er is veel ruimte voor netwerken en het delen van kennis en ervaring.
  • U krijgt onderwijs van inhoudelijke experts uit de dagelijkse praktijk.
  • Interessante lezingen en applicatieopdrachten wisselen elkaar af tijdens de opleiding.

U wordt opgeleid in het gedachtegoed van Horizontaal Toezicht Zorg en weet dit te vertalen naar de eigen organisatie of afdeling. Het belang van een goede registratie, juiste declaratie en het op orde hebben van processen staan daarin centraal.

De training is zo praktisch mogelijk ingericht met veel aandacht voor de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Zo worden er praktische handvatten gegeven om Horizontaal Toezicht Zorg in de eigen organisatie en op de eigen afdeling te implementeren. Ook leert u het landelijk raamwerk Horizontaal Toezicht (waaronder het Control Framework) toe te passen.

Schrijf u snel in. Meer informatie over de opleidingen vindt u hier.