Regiobijeenkomsten Horizontaal Toezicht Zorg

Na de landelijk aftrap van Horizontaal Toezicht in de medisch specialistische zorg, tijdens het landelijke congres van 12 april 2017, organiseren de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) regelmatig bijeenkomsten in de regio. Ook dit najaar zullen er weer twee regiobijeenkomsten worden georganiseerd.

Het doel van deze bijeenkomsten is ervaringen omtrent Horizontaal Toezicht delen en de ontwikkelde producten toelichten en vertalen naar zo praktisch mogelijke handvaten om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Er zal veel ruimte zijn voor interactie en het stellen van vragen.

Doelgroep

De doelgroep van de bijeenkomst zijn professionals van zorgverzekeraars (zoals projectmanagers, programmamanagers, reviewleiders en controlepecialisten) en professionals van ziekenhuizen & UMC’s (zoals medewerkers van de afdelingen Zorgcontrol, Zorgadministratie, Planning & Control en Projectmanagers, Programmamanagers en interne Accountants/Auditors). Deze bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor de leden van NVZ, ZN en NFU en wordt hen kosteloos aangeboden.

Wanneer

Geïnteresseerden vanuit de hierboven genoemde doelgroep kunnen zich inschrijven voor één van de volgende bijeenkomsten:

  • Woensdag 17 oktober 2018, 9.30 – 12.30 uur, Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn
  • Woensdag 31 oktober 2018, 13.30 – 17.30 uur, VGZ Eindhoven

Inhoud

Elke regiobijeenkomst bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • Het delen van praktijkervaringen door een zorgverzekeraar en ziekenhuis
  • Toelichting op de toepassing van het Control Framework 2.0
  • Workshops in het kader van het Control Framework 2.0
  • Veel ruimte voor vragen, discussie en onderlinge kennisdeling

Aanmelden

Bij elke regiobijeenkomst zijn een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Na aanmelding ontvangt u per email een bevestiging van aanmelden. Let op: dit is nog geen bevestiging van deelname. U kunt zich opgeven via een speciale website.

Opleiding

Wilt u volledig op de hoogte worden gebracht van Horizontaal Toezicht, geschoold worden in de toepassing van het landelijk raamwerk én opgeleid worden om dit te vertalen naar de eigen organisatie is de opleiding Horizontaal Toezicht echt iets voor u. Er zijn fantastisch programma’s samengesteld! Meer informatie vindt u hier.