Terugblik op landelijk congres Horizontaal Toezicht Zorg

Op 12 april 2017 vond het landelijk congres Horizontaal Toezicht Zorg plaats. Ruim 500 (!) deelnemers waren aanwezig bij deze feestelijke uitrol van Horizontaal Toezicht in de medisch specialistische zorg.

Secretaris-Generaal Erik Gerritsen van VWS opende het congres. Hij noemde horizontaal toezicht een ‘innovatie in rechtmatigheid’. De grote opkomst voor het congres stond volgens hem symbool ‘voor het grote draagvlak om samen te bouwen aan vertrouwen in de zorg’. Een cadeau voor de Minister die inzet op administratieve lastenverlichting en meer gezamenlijke inzet voor transparantie en kostenbeheersing in de zorg.

Daarna volgde een interactieve paneldiscussie tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). André Rouvoet (ZN), Yvonne van Rooij (NVZ) en David Voetelink (NFU) gingen in gesprek met elkaar aan de hand van de diverse stellingen waarbij het publiek ook via een app werd betrokken. Centraal stonden de thema’s ‘vertrouwen’, ‘administratieve lasten’ en ‘huis op orde’.

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst door de voorzitters Yvonne van Rooij (NVZ), André Rouvoet (ZN) en Ernst Kuipers (NFU) werd de gezamenlijke ambitie bekrachtigd: 80% van de ziekenhuizen en UMC’s zijn in 2020 ingericht op Horizontaal Toezicht.

Ook waren er duo presentaties van bestuurders van zorgverzekeraars en ziekenhuizen met aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Frank Janssen (Menzis) vormde een duo met Peter Littooij (Martini). Kees Hamster (VGZ) vormde een duo met David Voetelink (Erasmus MC).

Ook de Raad van Bestuur van de NZa (René Jansen) sprak tijdens dit congres. De NZa onderschreef van harte de doelstellingen van Horizontaal Toezicht en zal ook met partijen samenwerken bij de verdere vormgeving en de doorontwikkeling van Horizontaal Toezicht.

Tijdens het middagprogramma werd Horizontaal Toezicht in de praktijk gebracht. Namens NVZ, ZN en NFU gaf Cornelis Jan Diepeveen, landelijke projectleider Horizontaal Toezicht, een toelichting op het ontwikkelde raamwerk en de toepassing daarvan. Vervolgens waren er twee workshoprondes waarbij de deelnemers konden keuzen uit 6 workshops:

  • Workshop 1: In een Lagerhuis opstelling werd aan de hand van prikkelende stellingen gediscussieerd over het nut en de noodzaak van Horizontaal Toezicht.  Dat levert een zeer interessante discussie op. Door Bas Winkels (Menzis), Evert Jan Rebergen (UMC Utrecht) en Jesper Rijpma (NVZ)
  • Workshop 2: Wanneer een ziekenhuis wil overgaan op Horizontaal Toezicht is de eerste stap het toepassen van het instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg. Tijdens deze workshop werden deelnemers meegenomen in de achtergronden en de toepassing van dit model. Door Stijn Euverman (PWC), Sandra Reuling (Rijnstate), Anita Smedeman (Martini Ziekenhuis) en Martijn Kerver (VGZ)
  • Workshop 3: Om de uitvoering van Horizontaal Toezicht op een eenduidige manier te laten plaatsvinden is een landelijk Control Framework ontwikkeld. In deze interactieve workshop werden de stappen uit het framework doorlopen. Ook werd ingegaan op de wijze waarop de verantwoording dient te worden vormgegeven. Door Mark van der Schrier (KPMG), Winfred de Gier (Medisch Centrum Leeuwarden), Tamara Backx (CZ) en Rianne Poels (Radboud UMC)
  • Workshop 4: Deze workshop had als titel ‘Gezond samenwerken in de zorg?!’. In deze workshop bespraken de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) enkele aandachtspunten bij Horizontaal Toezicht in de zorg vanuit het oogpunt van de toezichthouders. Ook wordt stilgestaan het onderscheid tussen rechtmatige en doelmatige zorg. Door Hein Tacken (ACM), Susan van Velzen (ACM), Wim Komrij (NZa) en Bas Jurling (NZa).
  • Workshop 5: De invoering van Horizontaal Toezicht heeft een grote impact op het ziekenhuis en vraagt om een forse investering. Maar het levert ook een mooie nieuwe dynamiek op en verbetering van processen in de organisatie. Ziekenhuizen deelden hun ervaringen en verwachtingen in deze workshop. Door Petra van Zeeland (Erasmus MC), Patricia van Tol (Spaarne Gasthuis), Roy Göbbels (Laurentius Ziekenhuis) en Hanneke Heinrichs (St. Maartenskliniek)
  • Workshop 6: Zorgverzekeraars werken binnen Horizontaal Toezicht volgens representatie en steunen op elkaars werkzaamheden. Bij Horizontaal Toezicht is er dus één aanspreekpunt vanuit de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars deelden in deze workshop hun ervaringen uit de pilots en gaven hun verwachtingen voor de toekomst weer. Door Martijn van Marle (pCZ), Jitse Kok (Zilveren Kruis), Manon Teng (Zorg en Zekerheid) en Janine Poulussen (VGZ)

Na de workshops was er een gezamenlijke afsluiting waarin Cyrille de Jong (ZN), Kor Noorlag (NVZ) en Hanna Toornstra (NFU) een terugblik gaven op deze fantastische dag.

Ook werden de cartoons bewonderd die gedurende de dag waren opgesteld. Aansluitend was er een borrel.

Op deze pagina kunt u de presentaties, foto’s, cartoons en animatie terugkijken.