Ziekenhuizen ontvangen vlag Horizontaal Toezicht uit handen van minister Bruins

De 7 ziekenhuizen die inmiddels over zijn op horizontaal toezicht ontvingen onlangs uit handen van minister Bruno Bruins de ‘Horizontaal Toezicht Zorg’ vlag, die symbool staat voor de toepassing van horizontaal toezicht. De vlag illustreert de overgang van de implementatiefase naar de verantwoordingsfase.

De implementatie van Horizontaal Toezicht (HT) in de ziekenhuiszorg is in volle gang. Sinds de aftrap in april 2017 is er veel gebeurd. Vertegenwoordigers van ziekenhuizen, universitair medische centra, zorgverzekeraars, NZa en anderen werken hard aan de implementatie van Horizontaal Toezicht in alle ziekenhuizen, op basis van landelijk opgestelde HT-producten.

Twee jaar na de aftrap bespraken de betrokken partijen op 8 april jongstleden in hoeverre de ambities zijn gerealiseerd en wat er nog aan extra inspanning moet worden geleverd.
De bijeenkomst werd na een welkom door NVZ-voorzitter Ad Melkert geopend door Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport.

Gedurende de avond waren er diverse sprekers die hun ervaringen vanuit de praktijk deelden. ZN-voorzitter André Rouvoet sloot de avond af.

Bruins: een mooi en goed initiatief

Minister Bruins na deze avond: “Ik heb echt iedereen in de zorgsector hard nodig om samen al die zorgdoelen te bereiken. Elkaar vertrouwen helpt dan enorm. Dit initiatief draagt bovendien ook een steentje bij aan het (ont)regelen van de administratieve lasten. Fantastisch! Een mooi en goed initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland en van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, die hier echt samen de schouders onder zetten. En ik nu ook.“

Stand van zaken

Uit een inventarisatie van het landelijk platform Horizontaal Toezicht blijkt dat 60 ziekenhuizen (van de in totaal 72 ziekenhuizen) aan de slag zijn met Horizontaal Toezicht. Van deze 60 zijn er 7 ziekenhuizen definitief over op Horizontaal Toezicht. Verwacht wordt dat eind 2019 / begin 2020 een grote groep ziekenhuizen de formele overgang naar Horizontaal Toezicht maken in samenwerking met hun representerende zorgverzekeraar. De stand van zaken per ziekenhuis is te volgen via de website.

Gezamenlijke verantwoording

Horizontaal Toezicht steunt op wederzijds begrip en vertrouwen. In plaats van controle achteraf, wordt correct registreren en declareren aan de voorkant in de processen geborgd. Het toezicht op de rechtmatigheid van zorguitgaven wordt hierdoor niet alleen efficiënter, maar ook effectiever. Horizontaal Toezicht leidt immers tot één gezamenlijke verantwoording voor de gehele keten en richt zich op de risico’s die daadwerkelijk voor de instelling van toepassing zijn. In de komende jaren wordt bekeken of Horizontaal Toezicht verder kan worden uitgebreid met Gepast Gebruik van Zorg.