Stand van zaken implementatie

Het landelijk platform monitort de invoering van Horizontaal Toezicht binnen de ziekenhuizen en UMC’s. Bij de overgang naar Horizontaal toezicht worden 5 fasen onderscheiden.

stand-van-zaken
A)
Verkennen. In deze stap wordt een bestuurlijk besluit genomen om over te gaan op Horizontaal Toezicht. Wanneer dit besluit is genomen kunnen de volgende stappen in gang gezet worden.

B) Inventariseren. De eerste stap is dan het toepassen van het instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg. Aan de hand van het instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg kan een zorgaanbieder een quickscan van de organisatie maken om vast te stellen in hoeverre de organisatie gereed is om over te gaan op Horizontaal Toezicht. Dit wordt ook besproken met de representerende zorgverzekeraar.

C) Verbeteren. Op basis van de uitkomsten van het instapmodel worden verbeteringen in de organisatie en processen doorgevoerd. Wanneer de organisatie een voldoende scoort en dit heeft besproken met de representerende zorgverzekeraar kan de implementatie starten.

D) Implementeren. Om de uitvoering van Horizontaal Toezicht op een eenduidige manier te laten plaatsvinden is een landelijk Control Framework ontwikkeld. Het Control Framework is een gestructureerd beheersingskader dat in de praktijk de uitvoering van Horizontaal Toezicht faciliteert. In het Control Framework worden de beheersingsdoelstellingen, de bijbehorende risico’s en beheersingsmaatregelen opgenomen. Het doel is om op een uniforme wijze hierover verantwoording af te leggen in de keten. Wanneer dit voor de eerste keer in kaart is gebracht en het bestaan van de beheersmaatregel is vastgesteld gaat een instelling over naar Horizontaal Toezicht (en naar fase E).

E) Verantwoorden. In deze fase wordt jaarlijks, voorafgaand aan het jaar, de werking van de beheersmaatregelen vastgesteld aan de hand van het Control Framework.

Wanneer er wijzigingen zijn opgetreden in de status of het verwachte overgangsjaar kan dit door het ziekenhuis worden doorgegeven aan het landelijk platform Horizontaal Toezicht Zorg (info@horizontaaltoezichtzorg.nl). 

Naam ziekenhuis/UMC

Repr. zorgverzekeraar

Stand van zaken implementatie

Overgang

1e verantw.

Sint Maartenskliniek

VGZ

A

B

C

D

E

2017

2017

Gelre Ziekenhuizen

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2017

2017

Rijnstate Ziekenhuis

Menzis

A

B

C

D

E

2017

2018

Laurentius Ziekenhuis

CZ

A

B

C

D

E

2018

2018

Erasmus MC

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2018

2018

Martini Ziekenhuis

Menzis

A

B

C

D

E

2019

2019

Leids Universitair Medisch Centrum

Zorg en Zekerheid

A

B

C

D

E

2019

2019

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)

Menzis

A

B

C

D

E

2019

2019

Antonius Zorggroep Sneek

De Friesland

A

B

C

D

E

2019

2020

Bravis Ziekenhuis

VGZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Amsterdam UMC locatie VUmc

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

2020

Jeroen Bosch Ziekenhuis

CZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Universitair Medisch Centrum Groningen

Menzis

A

B

C

D

E

2020

2020

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

VGZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

2020

Medisch Spectrum Twente

Menzis

A

B

C

D

E

2020

2020

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Menzis

A

B

C

D

E

2020

2020

Noordwest Ziekenhuisgroep

VGZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Slingeland Ziekenhuis (Santiz)

Menzis

A

B

C

D

E

2020

2020

Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Santiz)

Menzis

A

B

C

D

E

2020

2020

VieCuri Medisch Centrum

VGZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Reinier de Graaf ziekenhuis

DSW

A

B

C

D

E

2020

2020

IJsselland ziekenhuis

VGZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Ziekenhuis Rivierenland

Menzis

A

B

C

D

E

2019

2020

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

CZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Isala

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

2020

Ikazia Ziekenhuis

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

2020

Haga Ziekenhuis

DSW

A

B

C

D

E

2020

2020

Franciscus Gasthuis & Vlietland

DSW

A

B

C

D

E

2020

2020

Radboud UMC

VGZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Maasstad Ziekenhuis

CZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Maastricht UMC+

CZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Amphia Ziekenhuis

CZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Deventer Ziekenhuis

Eno

A

B

C

D

E

2021

2021

Beatrixziekenhuis (Rivas Zorggroep)

VGZ

A

B

C

D

E

2021

2021

Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2021

2021

Ommelander Ziekenhuis Groningen

Menzis

A

B

C

D

E

2019

2020

Bovenij Ziekenhuis

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2019

2020

St. Anna Ziekenhuis

VGZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Haaglanden Medisch Centrum

CZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Treant Zorggroep

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

2020

Catherina Ziekenhuis

VGZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Zuyderland Medisch Centrum

CZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Maxima Medisch Centrum

VGZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Meander Medisch Centrum

a.s.r.

A

B

C

D

E

2020

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

2021

Alrijne Zorggroep

Zorg en Zekerheid

A

B

C

D

E

2020

2021

St. Jansdal

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

2021

Medisch Centrum Leeuwarden

De Friesland

A

B

C

D

E

2020

2021

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

CZ

A

B

C

D

E

2020

2021

Tjongerschans

De Friesland

A

B

C

D

E

2020

2021

ZorgSaam

CZ

A

B

C

D

E

2021

2021

Zaans Medisch Centrum

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2021

2021

Saxenburgh Groep (Röpcke-Zweers Ziekenhuis)

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2021

2021

SJG Weert

CZ

A

B

C

D

E

2019

Albert Schweitzer Ziekenhuis

VGZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Flevo Ziekenhuis

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

2021

Ziekenhuis Bernhoven

VGZ

A

B

C

D

E

2020

2021

St. Antonius Ziekenhuis

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2021

2021

Tergooi

ONVZ

A

B

C

D

E

2021

2021

Groene Hart Ziekenhuis

VGZ

A

B

C

D

E

2021

2022

Rode Kruis Ziekenhuis

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2021

2022

UMC Amsterdam (locatie AMC)

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

Na 2021

Na 2021

Spaarne Gasthuis

Zorg en Zekerheid

A

B

C

D

E

2020

2020

Oogziekenhuis Rotterdam

CZ

A

B

C

D

E

2020

2020

Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland

VGZ

A

B

C

D

E

2020

Diakonessenhuis

a.s.r.

A

B

C

D

E

Na 2020

Elkerliek Ziekenhuis

CZ

A

B

C

D

E

Na 2020

Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

CZ

A

B

C

D

E

2021

2021

Maasziekenhuis Pantein

VGZ

A

B

C

D

E

2021

2022

Olvg

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

Na 2021

Na 2021

Spijkenisse MC

CZ

A

B

C

D

E

Na 2021

Na 2021

Start met typen en druk op enter om te zoeken