Stand van zaken implementatie

Het landelijk platform monitort de invoering van Horizontaal Toezicht binnen de ziekenhuizen en UMC’s. Bij de overgang naar Horizontaal toezicht worden 5 fasen onderscheiden.

stand-van-zaken
A)
Verkennen. In deze stap wordt een bestuurlijk besluit genomen om over te gaan op Horizontaal Toezicht. Wanneer dit besluit is genomen kunnen de volgende stappen in gang gezet worden.

B) Inventariseren. De eerste stap is dan het toepassen van het instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg. Aan de hand van het instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg kan een zorgaanbieder een quickscan van de organisatie maken om vast te stellen in hoeverre de organisatie gereed is om over te gaan op Horizontaal Toezicht. Dit wordt ook besproken met de representerende zorgverzekeraar.

C) Verbeteren. Op basis van de uitkomsten van het instapmodel worden verbeteringen in de organisatie en processen doorgevoerd. Wanneer de organisatie een voldoende scoort en dit heeft besproken met de representerende zorgverzekeraar kan de implementatie starten.

D) Implementeren. Om de uitvoering van Horizontaal Toezicht op een eenduidige manier te laten plaatsvinden is een landelijk Control Framework ontwikkeld. Het Control Framework is een gestructureerd beheersingskader dat in de praktijk de uitvoering van Horizontaal Toezicht faciliteert. In het Control Framework worden de beheersingsdoelstellingen, de bijbehorende risico’s en beheersingsmaatregelen opgenomen. Het doel is om op een uniforme wijze hierover verantwoording af te leggen in de keten. Wanneer dit voor de eerste keer in kaart is gebracht en het bestaan van de beheersmaatregel is vastgesteld gaat een instelling over naar Horizontaal Toezicht (en naar fase E).

E) Verantwoorden. In deze fase wordt jaarlijks, voorafgaand aan het jaar, de werking van de beheersmaatregelen vastgesteld aan de hand van het Control Framework.

In september 2017 is een uitvraag gedaan van de Stand van Zaken onder alle ziekenhuizen en UMC’s (totaal 75). Aan de ziekenhuizen/UMC’s is gevraagd in welke fase de instelling zich bevindt en wat het verwachte overgangsjaar is. 65 ziekenhuizen en UMC’s hebben ingevulde vragenlijsten aangeleverd. De uitkomst van deze uitvraag wordt hieronder gepresenteerd (voor zover de instelling akkoord is gegaan met publicatie). Wanneer hier wijzigingen in zijn opgetreden kunnen deze door het ziekenhuis / UMC doorgegeven worden aan het landelijk platform Horizontaal Toezicht Zorg (info@horizontaaltoezichtzorg.nl). 

Naam ziekenhuis/UMC

Stand van zaken implementatie

Overgangsjaar

Sint Maartenskliniek

A

B

C

D

E

2017

Gelre Ziekenhuizen

A

B

C

D

E

2017

Rijnstate Ziekenhuis

A

B

C

D

E

2017

Erasmus MC

A

B

C

D

E

2017

Laurentius Ziekenhuis

A

B

C

D

E

2017

Martini Ziekenhuis

A

B

C

D

E

2018

Ziekenhuisgroep Twente

A

B

C

D

E

2018

Universitair Medisch Centrum Utrecht

A

B

C

D

E

2019

Leids Universitair Medisch Centrum

A

B

C

D

E

2019

Deventer Ziekenhuis

A

B

C

D

E

2019

Jeroen Bosch Ziekenhuis

A

B

C

D

E

2019

Stichting Bravis Ziekenhuis

A

B

C

D

E

2019

Spaarne Gasthuis

A

B

C

D

E

2019

Antonius Zorggroep

A

B

C

D

E

2019

Haaglanden Medisch Centrum

A

B

C

D

E

2019

Ommelander Ziekenhuis Groningen

A

B

C

D

E

2019

Ziekenhuis Rivierenland

A

B

C

D

E

2019

Ziekenhuis Gelderse Vallei

A

B

C

D

E

2019/2020

Medisch Spectrum Twente

A

B

C

D

E

2020

Alrijne Zorggroep

A

B

C

D

E

2020

Isala

A

B

C

D

E

2020

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

A

B

C

D

E

Later dan 2020

Tergooi

A

B

C

D

E

2019

St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein

A

B

C

D

E

2019

Olvg

A

B

C

D

E

2019

Ikazia Ziekenhuis

A

B

C

D

E

2019

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

A

B

C

D

E

2019

Rode Kruis Ziekenhuis

A

B

C

D

E

2019

SJG Weert

A

B

C

D

E

2019

Noordwest Ziekenhuisgroep

A

B

C

D

E

2019

Het Oogziekenhuis Rotterdam

A

B

C

D

E

2019

Albert Schweitzer Ziekenhuis

A

B

C

D

E

2020

Universitair Medisch Centrum Groningen

A

B

C

D

E

2020

Tjongerschans

A

B

C

D

E

2020

Diakonessenhuis

A

B

C

D

E

2020

Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland

A

B

C

D

E

2020

Catherina Ziekenhuis

A

B

C

D

E

2020

Reinier de Graaf Groep

A

B

C

D

E

2020

St. Anna Zorggroep

A

B

C

D

E

2020

Maastricht UMC+

A

B

C

D

E

2020

Maxima Medisch Centrum

A

B

C

D

E

2020

Maasziekenhuis Pantein

A

B

C

D

E

2020

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

A

B

C

D

E

2020

Röpcke-Zweers Ziekenhuis

A

B

C

D

E

2020

Zuyderland Medisch Centrum

A

B

C

D

E

2020

Medisch Centrum Leeuwarden

A

B

C

D

E

2020

Treant Zorggroep

A

B

C

D

E

2020

Elisabeth – TweeSteden Ziekenhuis

A

B

C

D

E

2020/Later dan 2020

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

A

B

C

D

E

2020/Later dan 2020

Ziekenhuis St. Jansdal

A

B

C

D

E

Later dan 2020

Academisch Medisch Centrum

A

B

C

D

E

Later dan 2020

Spijkenisse MC

A

B

C

D

E

Later dan 2020