Stand van zaken implementatie

Het landelijk platform monitort de invoering van Horizontaal Toezicht binnen de ziekenhuizen en UMC’s. Bij de overgang naar Horizontaal toezicht worden 5 fasen onderscheiden.

stand-van-zaken
A)
Verkennen. In deze stap wordt een bestuurlijk besluit genomen om over te gaan op Horizontaal Toezicht. Wanneer dit besluit is genomen kunnen de volgende stappen in gang gezet worden.

B) Inventariseren. De eerste stap is dan het toepassen van het instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg. Aan de hand van het instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg kan een zorgaanbieder een quickscan van de organisatie maken om vast te stellen in hoeverre de organisatie gereed is om over te gaan op Horizontaal Toezicht. Dit wordt ook besproken met de representerende zorgverzekeraar.

C) Verbeteren. Op basis van de uitkomsten van het instapmodel worden verbeteringen in de organisatie en processen doorgevoerd. Wanneer de organisatie een voldoende scoort en dit heeft besproken met de representerende zorgverzekeraar kan de implementatie starten.

D) Implementeren. Om de uitvoering van Horizontaal Toezicht op een eenduidige manier te laten plaatsvinden is een landelijk Control Framework ontwikkeld. Het Control Framework is een gestructureerd beheersingskader dat in de praktijk de uitvoering van Horizontaal Toezicht faciliteert. In het Control Framework worden de beheersingsdoelstellingen, de bijbehorende risico’s en beheersingsmaatregelen opgenomen. Het doel is om op een uniforme wijze hierover verantwoording af te leggen in de keten. Wanneer dit voor de eerste keer in kaart is gebracht en het bestaan van de beheersmaatregel is vastgesteld gaat een instelling over naar Horizontaal Toezicht (en naar fase E).

E) Verantwoorden. In deze fase wordt jaarlijks, voorafgaand aan het jaar, de werking van de beheersmaatregelen vastgesteld aan de hand van het Control Framework.

In april 2018 is een tweede uitvraag gedaan van de Stand van Zaken onder alle ziekenhuizen en UMC’s (totaal 74). Aan de ziekenhuizen/UMC’s is gevraagd in welke fase de instelling zich bevindt en wat het verwachte overgangsjaar is. Alle 74 ziekenhuizen en UMC’s hebben ingevulde vragenlijsten aangeleverd. De uitkomst van deze uitvraag wordt hieronder gepresenteerd (voor zover de instelling akkoord is gegaan met publicatie). Wanneer hier wijzigingen in zijn opgetreden kunnen deze door het ziekenhuis / UMC doorgegeven worden aan het landelijk platform Horizontaal Toezicht Zorg (info@horizontaaltoezichtzorg.nl). 

Naam ziekenhuis/UMC

Repr. zorgverzekeraar

Stand van zaken implementatie

Overgang

1e verantw.

Sint Maartenskliniek

VGZ

A

B

C

D

E

2017

2017

Gelre Ziekenhuizen

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2017

2017

Rijnstate Ziekenhuis

Menzis

A

B

C

D

E

2017

2018

Laurentius Ziekenhuis

CZ

A

B

C

D

E

2018

2018

Erasmus MC

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2018

2018

Martini Ziekenhuis

Menzis

A

B

C

D

E

2018

Jeroen Bosch Ziekenhuis

CZ

A

B

C

D

E

2019

Ziekenhuisgroep Twente

Menzis

A

B

C

D

E

2019

Leids Universitair Medisch Centrum

Zorg en Zekerheid

A

B

C

D

E

2019

Bravis Ziekenhuis

VGZ

A

B

C

D

E

2019

Deventer Ziekenhuis

Eno

A

B

C

D

E

2019

Antonius Zorggroep

De Friesland

A

B

C

D

E

2019

Ommelander Ziekenhuis Groningen

Menzis

A

B

C

D

E

2019

Ziekenhuis Rivierenland

Menzis

A

B

C

D

E

2019

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

CZ

A

B

C

D

E

2019

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

Franciscus Gasthuis & Vlietland

DSW

A

B

C

D

E

2020

Meander Medisch Centrum

a.s.r.

A

B

C

D

E

2020

Medisch Centrum Leeuwarden

De Friesland

A

B

C

D

E

2020

HagaZiekenhuis

DSW

A

B

C

D

E

2020

Santiz (Slingeland en Streekzks Koningin Beatrix)

Menzis

A

B

C

D

E

2020

Reinier de Graaf Groep

DSW

A

B

C

D

E

2020

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

CZ

A

B

C

D

E

Na 2020

SJG Weert

CZ

A

B

C

D

E

2019

St. Anna Zorggroep

VGZ

A

B

C

D

E

2019

Treant Zorggroep

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2019

Zaans Medisch Centrum

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2019

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Menzis

A

B

C

D

E

2019/2020

Amphia Ziekenhuis

CZ

A

B

C

D

E

2020

Haaglanden Medisch Centrum

CZ

A

B

C

D

E

2020

Noordwest Ziekenhuisgroep

VGZ

A

B

C

D

E

2020

Medisch Spectrum Twente

Menzis

A

B

C

D

E

2020

Alrijne Zorggroep

Zorg en Zekerheid

A

B

C

D

E

2020

Isala

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

Albert Schweitzer Ziekenhuis

VGZ

A

B

C

D

E

2020

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

VGZ

A

B

C

D

E

2020

Catherina Ziekenhuis

VGZ

A

B

C

D

E

2020

IJsselland Ziekenhuis

VGZ

A

B

C

D

E

2020

Maastricht UMC+

CZ

A

B

C

D

E

2020

Maasstad Ziekenhuis

CZ

A

B

C

D

E

2020

Maxima Medisch Centrum

VGZ

A

B

C

D

E

2020

MC IJsselmeerziekenhuizen

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

MC Slotervaartziekenhuis

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

Radboud Universitair Medisch Centrum

VGZ

A

B

C

D

E

2020

Rode Kruis Ziekenhuis

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

St. Antoniusziekenhuis

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

Universitair Medisch Centrum Groningen

Menzis

A

B

C

D

E

2020

VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

VGZ

A

B

C

D

E

2020

UMC Amsterdam (locatie VUmc)

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

Ziekenhuis St. Jansdal

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

Zuyderland Medisch Centrum

CZ

A

B

C

D

E

2020

Tjongerschans

De Friesland

A

B

C

D

E

2020

Bovenij Ziekenhuis

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

CZ

A

B

C

D

E

2020

Saxenburgh Groep (Röpcke-Zweers Ziekenhuis)

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2020

Het Oogziekenhuis Rotterdam

CZ

A

B

C

D

E

2019

Ikazia Ziekenhuis

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

2019

Tergooi

ONVZ

A

B

C

D

E

2020

Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland

VGZ

A

B

C

D

E

2020

Spaarne Gasthuis

Zorg en Zekerheid

A

B

C

D

E

2020

Maasziekenhuis Pantein

VGZ

A

B

C

D

E

2020

Groene Hart Ziekenhuis

VGZ

A

B

C

D

E

2020

Elisabeth – TweeSteden Ziekenhuis

CZ

A

B

C

D

E

2020/na 2020

Olvg

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

Na 2020

Diakonessenhuis

a.s.r.

A

B

C

D

E

Na 2020

UMC Amsterdam (locatie AMC)

Zilveren Kruis

A

B

C

D

E

Na 2020

Elkerliek Ziekenhuis

CZ

A

B

C

D

E

Na 2020

Spijkenisse MC

CZ

A

B

C

D

E

Na 2020

Start met typen en druk op enter om te zoeken